lanh dao thanh cong_ Best

Chương trình đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo hiệu quả

Lãnh đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với thành công của bất kì một cơ quan, tổ chức nào. Lãnh đạo có vai trò thiết lập mục tiêu, chiến lược chung cho tổ chức và thúc đẩy tổ chức đạt đến mục tiêu đó. Vậy làm thế nào để có phương pháp lãnh đạo đúng đắn và hiệu quả đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao nhất?

Read more »

tuyen dung_best

Bí quyết tuyển dụng nhân viên ở các doanh nghiệp mới thành lập

Một doanh nghiệp mới thành lập cần nhiều sự thay đổi thường xuyên. Bạn có thể chẳng biết mình đang tuyển người với mục đích gì. Vì vậy, bạn cần tìm kiếm những ứng viên nhanh nhạy với tình thế, nắm bắt được các xu hướng, nhu cầu và đáp ứng được nó. Điều này đòi hỏi ở họ cần có rất nhiều sự linh hoạt. Những người như thế cực kỳ đáng giá.

Read more »

anh 1 (1)

Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

Nền giáo dục đại học trên thế giới đang có những chuyển biến nhanh theo tốc độ biến đổi không ngừng của xu thế thời đại với những vận hội mới, thời cơ và thách thức mới – một mặt tăng cường phát triển hợp tác, một mặt phải đương đầu với cạnh tranh quyết liệt; nền giáo dục đại học Việt Nam nếu không nhanh chóng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo thì nguy cơ “thua trên sân nhà” là khó tránh khỏi. Tìm hướng tiếp cận…

Read more »